สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8318' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6130,8316,11425,19088,11426,21789,8315,6458,6462,19299,19556,12991,8325,22541,8314,15587,9370,22539 Array ( [0] => 6130 [1] => 8316 [2] => 11425 [3] => 19088 [4] => 11426 [5] => 21789 [6] => 8315 [7] => 6458 [8] => 6462 [9] => 19299 [10] => 19556 [11] => 12991 [12] => 8325 [13] => 22541 [14] => 8314 [15] => 15587 [16] => 9370 [17] => 22539 )