สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8317' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19088,8312,1503,19562,12991,22538,9370,8324,8316,6462,21789,8319,8313,22541,11426,22540,19299,8323 Array ( [0] => 19088 [1] => 8312 [2] => 1503 [3] => 19562 [4] => 12991 [5] => 22538 [6] => 9370 [7] => 8324 [8] => 8316 [9] => 6462 [10] => 21789 [11] => 8319 [12] => 8313 [13] => 22541 [14] => 11426 [15] => 22540 [16] => 19299 [17] => 8323 )