สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8317' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8316,19088,8324,19299,19562,11425,8323,22541,8315,8318,6130,6458,8313,19561,8319,1503,12991,8314 Array ( [0] => 8316 [1] => 19088 [2] => 8324 [3] => 19299 [4] => 19562 [5] => 11425 [6] => 8323 [7] => 22541 [8] => 8315 [9] => 8318 [10] => 6130 [11] => 6458 [12] => 8313 [13] => 19561 [14] => 8319 [15] => 1503 [16] => 12991 [17] => 8314 )