สินค้าเหลือน้อย

200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8314' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6130,21789,22539,22541,11426,8312,8319,6458,21022,22540,11425,19561,19088,8315,8322,6462,8325,8320 Array ( [0] => 6130 [1] => 21789 [2] => 22539 [3] => 22541 [4] => 11426 [5] => 8312 [6] => 8319 [7] => 6458 [8] => 21022 [9] => 22540 [10] => 11425 [11] => 19561 [12] => 19088 [13] => 8315 [14] => 8322 [15] => 6462 [16] => 8325 [17] => 8320 )