สินค้าเหลือน้อย

200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8314' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19556,21022,19299,19562,19561,8324,12991,22541,11425,1503,22539,8315,11426,8320,8322,15587,6458,19088 Array ( [0] => 19556 [1] => 21022 [2] => 19299 [3] => 19562 [4] => 19561 [5] => 8324 [6] => 12991 [7] => 22541 [8] => 11425 [9] => 1503 [10] => 22539 [11] => 8315 [12] => 11426 [13] => 8320 [14] => 8322 [15] => 15587 [16] => 6458 [17] => 19088 )