สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8304' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4498,7298,20442,12116,10205,11186,4880,21412,11369,7728,16755,8448,6682,21505,21094,9803,10663,16467 Array ( [0] => 4498 [1] => 7298 [2] => 20442 [3] => 12116 [4] => 10205 [5] => 11186 [6] => 4880 [7] => 21412 [8] => 11369 [9] => 7728 [10] => 16755 [11] => 8448 [12] => 6682 [13] => 21505 [14] => 21094 [15] => 9803 [16] => 10663 [17] => 16467 )