สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8304' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12317,14022,8326,5292,21772,8205,10204,12307,21044,16105,21076,17656,21455,7875,8340,10798,17128,11477 Array ( [0] => 12317 [1] => 14022 [2] => 8326 [3] => 5292 [4] => 21772 [5] => 8205 [6] => 10204 [7] => 12307 [8] => 21044 [9] => 16105 [10] => 21076 [11] => 17656 [12] => 21455 [13] => 7875 [14] => 8340 [15] => 10798 [16] => 17128 [17] => 11477 )