พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Featuring the opening theme for anime series "Princess Principal

q select pid from dex_product where pid<>'8283' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20183,20791,10788,20294,11197,22492,7898,23485,18466,3032,5501,3864,3643,19529,5245,9386,9390,5510 Array ( [0] => 20183 [1] => 20791 [2] => 10788 [3] => 20294 [4] => 11197 [5] => 22492 [6] => 7898 [7] => 23485 [8] => 18466 [9] => 3032 [10] => 5501 [11] => 3864 [12] => 3643 [13] => 19529 [14] => 5245 [15] => 9386 [16] => 9390 [17] => 5510 )