พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Featuring the opening theme for anime series "Princess Principal

q select pid from dex_product where pid<>'8283' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19670,25215,24689,13239,25092,6633,4033,3941,5260,3303,5253,22327,8258,9151,23630,24976,21671,21340 Array ( [0] => 19670 [1] => 25215 [2] => 24689 [3] => 13239 [4] => 25092 [5] => 6633 [6] => 4033 [7] => 3941 [8] => 5260 [9] => 3303 [10] => 5253 [11] => 22327 [12] => 8258 [13] => 9151 [14] => 23630 [15] => 24976 [16] => 21671 [17] => 21340 )