พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Featuring the opening theme for anime series "Princess Principal

q select pid from dex_product where pid<>'8283' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22278,10703,10709,11201,11200,3258,2759,11202,7126,6271,10228,5500,19750,17836,21660,20990,9371,21331 Array ( [0] => 22278 [1] => 10703 [2] => 10709 [3] => 11201 [4] => 11200 [5] => 3258 [6] => 2759 [7] => 11202 [8] => 7126 [9] => 6271 [10] => 10228 [11] => 5500 [12] => 19750 [13] => 17836 [14] => 21660 [15] => 20990 [16] => 9371 [17] => 21331 )