พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Featuring the opening theme for anime series "Princess Principal

q select pid from dex_product where pid<>'8283' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10848,11526,5510,5450,10896,6326,14130,2948,22284,5514,6076,18195,6412,22063,22163,2389,6477,9777 Array ( [0] => 10848 [1] => 11526 [2] => 5510 [3] => 5450 [4] => 10896 [5] => 6326 [6] => 14130 [7] => 2948 [8] => 22284 [9] => 5514 [10] => 6076 [11] => 18195 [12] => 6412 [13] => 22063 [14] => 22163 [15] => 2389 [16] => 6477 [17] => 9777 )