พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

From the collaboration between GRANRODEO and the popular anime series "Saiyuki" comes a brand new opening theme for TV animation "Saiyuki RELOAD BLAST"! Featuring total of 4 tracks including the single and a B-side track plus their instrumental versions.

q select pid from dex_product where pid<>'8262' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18558,8715,10141,3886,10528,518,20293,3161,6509,487,4697,9976,23027,10862,17099,3193,12488,21920 Array ( [0] => 18558 [1] => 8715 [2] => 10141 [3] => 3886 [4] => 10528 [5] => 518 [6] => 20293 [7] => 3161 [8] => 6509 [9] => 487 [10] => 4697 [11] => 9976 [12] => 23027 [13] => 10862 [14] => 17099 [15] => 3193 [16] => 12488 [17] => 21920 )