พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

From the collaboration between GRANRODEO and the popular anime series "Saiyuki" comes a brand new opening theme for TV animation "Saiyuki RELOAD BLAST"! Featuring total of 4 tracks including the single and a B-side track plus their instrumental versions.

q select pid from dex_product where pid<>'8262' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9166,1352,19083,2612,4966,12458,19787,17386,8261,6472,20177,10704,14555,7335,2735,10755,2754,14791 Array ( [0] => 9166 [1] => 1352 [2] => 19083 [3] => 2612 [4] => 4966 [5] => 12458 [6] => 19787 [7] => 17386 [8] => 8261 [9] => 6472 [10] => 20177 [11] => 10704 [12] => 14555 [13] => 7335 [14] => 2735 [15] => 10755 [16] => 2754 [17] => 14791 )