พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

From the collaboration between GRANRODEO and the popular anime series "Saiyuki" comes a brand new opening theme for TV animation "Saiyuki RELOAD BLAST"! Featuring total of 4 tracks including the single and a B-side track plus their instrumental versions.

q select pid from dex_product where pid<>'8261' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5404,13734,22162,18595,5801,20794,20990,10726,10844,10146,9756,3867,17367,3192,22189,6266,3529,22291 Array ( [0] => 5404 [1] => 13734 [2] => 22162 [3] => 18595 [4] => 5801 [5] => 20794 [6] => 20990 [7] => 10726 [8] => 10844 [9] => 10146 [10] => 9756 [11] => 3867 [12] => 17367 [13] => 3192 [14] => 22189 [15] => 6266 [16] => 3529 [17] => 22291 )