พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

From the collaboration between GRANRODEO and the popular anime series "Saiyuki" comes a brand new opening theme for TV animation "Saiyuki RELOAD BLAST"! Featuring total of 4 tracks including the single and a B-side track plus their instrumental versions.

q select pid from dex_product where pid<>'8261' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8253,5218,19379,10043,6584,3447,10957,2241,8569,14559,11174,20290,10156,3221,14494,15873,20304,5172 Array ( [0] => 8253 [1] => 5218 [2] => 19379 [3] => 10043 [4] => 6584 [5] => 3447 [6] => 10957 [7] => 2241 [8] => 8569 [9] => 14559 [10] => 11174 [11] => 20290 [12] => 10156 [13] => 3221 [14] => 14494 [15] => 15873 [16] => 20304 [17] => 5172 )