พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

From the collaboration between GRANRODEO and the popular anime series "Saiyuki" comes a brand new opening theme for TV animation "Saiyuki RELOAD BLAST"! Featuring total of 4 tracks including the single and a B-side track plus their instrumental versions.

q select pid from dex_product where pid<>'8261' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5253,20961,19746,16128,4704,23764,3456,20259,5510,7900,5711,5141,5718,1465,22121,23763,21592,17415 Array ( [0] => 5253 [1] => 20961 [2] => 19746 [3] => 16128 [4] => 4704 [5] => 23764 [6] => 3456 [7] => 20259 [8] => 5510 [9] => 7900 [10] => 5711 [11] => 5141 [12] => 5718 [13] => 1465 [14] => 22121 [15] => 23763 [16] => 21592 [17] => 17415 )