พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Featuring 3 tracks including the ending theme for TV anime [KNIGHTS & MAGIC].

q select pid from dex_product where pid<>'8257' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4180,9814,4981,19068,5629,6076,15714,18546,1403,13665,10528,6581,5401,5685,4847,12605,1613,1586 Array ( [0] => 4180 [1] => 9814 [2] => 4981 [3] => 19068 [4] => 5629 [5] => 6076 [6] => 15714 [7] => 18546 [8] => 1403 [9] => 13665 [10] => 10528 [11] => 6581 [12] => 5401 [13] => 5685 [14] => 4847 [15] => 12605 [16] => 1613 [17] => 1586 )