พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Featuring 3 tracks including the ending theme for TV anime [KNIGHTS & MAGIC].

q select pid from dex_product where pid<>'8257' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22146,22799,18133,9305,1569,22885,5257,10885,22503,3637,22283,3819,9177,8297,15370,12458,20352,11200 Array ( [0] => 22146 [1] => 22799 [2] => 18133 [3] => 9305 [4] => 1569 [5] => 22885 [6] => 5257 [7] => 10885 [8] => 22503 [9] => 3637 [10] => 22283 [11] => 3819 [12] => 9177 [13] => 8297 [14] => 15370 [15] => 12458 [16] => 20352 [17] => 11200 )