พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Featuring 3 tracks including the ending theme for TV anime [KNIGHTS & MAGIC].

q select pid from dex_product where pid<>'8257' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19684,24667,24711,23849,12905,24469,3192,1745,21665,6614,9199,11466,24574,21476,1491,14154,22041,9505 Array ( [0] => 19684 [1] => 24667 [2] => 24711 [3] => 23849 [4] => 12905 [5] => 24469 [6] => 3192 [7] => 1745 [8] => 21665 [9] => 6614 [10] => 9199 [11] => 11466 [12] => 24574 [13] => 21476 [14] => 1491 [15] => 14154 [16] => 22041 [17] => 9505 )