พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

Featuring 3 tracks including the ending theme for TV anime [KNIGHTS & MAGIC].

q select pid from dex_product where pid<>'8257' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11529,6868,3484,9299,19700,14347,7481,10141,11495,1528,7338,19529,13029,10780,5170,4345,22157,3200 Array ( [0] => 11529 [1] => 6868 [2] => 3484 [3] => 9299 [4] => 19700 [5] => 14347 [6] => 7481 [7] => 10141 [8] => 11495 [9] => 1528 [10] => 7338 [11] => 19529 [12] => 13029 [13] => 10780 [14] => 5170 [15] => 4345 [16] => 22157 [17] => 3200 )