พรีออเดอร์

750 BAHT
พรีออเดอร์

Featuring 3 tracks including the ending theme for TV anime [KNIGHTS & MAGIC].

q select pid from dex_product where pid<>'8256' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12472,3940,24840,21610,21597,1430,11217,2704,3627,7332,24859,7333,1495,13041,9258,24775,9225,4856 Array ( [0] => 12472 [1] => 3940 [2] => 24840 [3] => 21610 [4] => 21597 [5] => 1430 [6] => 11217 [7] => 2704 [8] => 3627 [9] => 7332 [10] => 24859 [11] => 7333 [12] => 1495 [13] => 13041 [14] => 9258 [15] => 24775 [16] => 9225 [17] => 4856 )