สินค้าหมด

750 BAHT

7th single release from Takuma Terashima

q select pid from dex_product where pid<>'8250' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3018,21377,8386,6331,15714,8714,15778,9125,22493,6506,1567,3147,2646,12970,3993,21674,21738,19082 Array ( [0] => 3018 [1] => 21377 [2] => 8386 [3] => 6331 [4] => 15714 [5] => 8714 [6] => 15778 [7] => 9125 [8] => 22493 [9] => 6506 [10] => 1567 [11] => 3147 [12] => 2646 [13] => 12970 [14] => 3993 [15] => 21674 [16] => 21738 [17] => 19082 )