สินค้าหมด

750 BAHT

7th single release from Takuma Terashima

q select pid from dex_product where pid<>'8250' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23851,6452,6824,6298,9196,7740,20505,1479,16133,8251,16119,3635,3818,6508,6512,6561,14792,24232 Array ( [0] => 23851 [1] => 6452 [2] => 6824 [3] => 6298 [4] => 9196 [5] => 7740 [6] => 20505 [7] => 1479 [8] => 16133 [9] => 8251 [10] => 16119 [11] => 3635 [12] => 3818 [13] => 6508 [14] => 6512 [15] => 6561 [16] => 14792 [17] => 24232 )