สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8226' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15241,21034,21071,9801,11267,10624,15187,11181,24410,7878,15217,4518,8444,12922,6080,10899,20798,7011 Array ( [0] => 15241 [1] => 21034 [2] => 21071 [3] => 9801 [4] => 11267 [5] => 10624 [6] => 15187 [7] => 11181 [8] => 24410 [9] => 7878 [10] => 15217 [11] => 4518 [12] => 8444 [13] => 12922 [14] => 6080 [15] => 10899 [16] => 20798 [17] => 7011 )