สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8225' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10404,20779,5088,15217,2600,12313,11182,17579,2601,13197,10405,15182,4888,7878,12118,21413,15198,15218 Array ( [0] => 10404 [1] => 20779 [2] => 5088 [3] => 15217 [4] => 2600 [5] => 12313 [6] => 11182 [7] => 17579 [8] => 2601 [9] => 13197 [10] => 10405 [11] => 15182 [12] => 4888 [13] => 7878 [14] => 12118 [15] => 21413 [16] => 15198 [17] => 15218 )