สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8225' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21466,15536,4522,10199,23201,5568,5292,23195,3899,18340,5741,17149,10270,11157,15211,8218,15385,4933 Array ( [0] => 21466 [1] => 15536 [2] => 4522 [3] => 10199 [4] => 23201 [5] => 5568 [6] => 5292 [7] => 23195 [8] => 3899 [9] => 18340 [10] => 5741 [11] => 17149 [12] => 10270 [13] => 11157 [14] => 15211 [15] => 8218 [16] => 15385 [17] => 4933 )