สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8221' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22085,8107,7562,8452,20774,6823,21030,7018,7296,12319,8336,8304,6087,10386,5573,17751,8213,9804 Array ( [0] => 22085 [1] => 8107 [2] => 7562 [3] => 8452 [4] => 20774 [5] => 6823 [6] => 21030 [7] => 7018 [8] => 7296 [9] => 12319 [10] => 8336 [11] => 8304 [12] => 6087 [13] => 10386 [14] => 5573 [15] => 17751 [16] => 8213 [17] => 9804 )