สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8221' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5813,11473,6083,5741,5298,12330,9353,10845,18340,18684,16840,8207,10842,13667,12341,15536,12192,10403 Array ( [0] => 5813 [1] => 11473 [2] => 6083 [3] => 5741 [4] => 5298 [5] => 12330 [6] => 9353 [7] => 10845 [8] => 18340 [9] => 18684 [10] => 16840 [11] => 8207 [12] => 10842 [13] => 13667 [14] => 12341 [15] => 15536 [16] => 12192 [17] => 10403 )