สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8217' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21812,16848,6682,5728,10086,17123,7019,21050,5572,8205,16850,8201,17586,7014,15534,23219,8116,10564 Array ( [0] => 21812 [1] => 16848 [2] => 6682 [3] => 5728 [4] => 10086 [5] => 17123 [6] => 7019 [7] => 21050 [8] => 5572 [9] => 8205 [10] => 16850 [11] => 8201 [12] => 17586 [13] => 7014 [14] => 15534 [15] => 23219 [16] => 8116 [17] => 10564 )