สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8217' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5742,9997,12305,12338,8589,17116,8221,17567,8056,21550,10388,11183,8214,4937,23227,20775,7032,17572 Array ( [0] => 5742 [1] => 9997 [2] => 12305 [3] => 12338 [4] => 8589 [5] => 17116 [6] => 8221 [7] => 17567 [8] => 8056 [9] => 21550 [10] => 10388 [11] => 11183 [12] => 8214 [13] => 4937 [14] => 23227 [15] => 20775 [16] => 7032 [17] => 17572 )