สินค้าหมด

400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8210' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19540,7301,7533,8083,4534,4529,21043,5295,15380,16837,9397,10207,4763,20777,7891,9115,16850,17672 Array ( [0] => 19540 [1] => 7301 [2] => 7533 [3] => 8083 [4] => 4534 [5] => 4529 [6] => 21043 [7] => 5295 [8] => 15380 [9] => 16837 [10] => 9397 [11] => 10207 [12] => 4763 [13] => 20777 [14] => 7891 [15] => 9115 [16] => 16850 [17] => 17672 )