สินค้าหมด

400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8210' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7286,21412,10948,20802,17712,15240,23123,6085,9803,8199,8187,7037,4507,17144,11176,7889,15218,21501 Array ( [0] => 7286 [1] => 21412 [2] => 10948 [3] => 20802 [4] => 17712 [5] => 15240 [6] => 23123 [7] => 6085 [8] => 9803 [9] => 8199 [10] => 8187 [11] => 7037 [12] => 4507 [13] => 17144 [14] => 11176 [15] => 7889 [16] => 15218 [17] => 21501 )