สินค้าหมด

250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8184' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5295,7528,7895,10797,16835,15599,8442,20804,24553,7886,5576,5732,16848,5567,20771,7284,7524,6672 Array ( [0] => 5295 [1] => 7528 [2] => 7895 [3] => 10797 [4] => 16835 [5] => 15599 [6] => 8442 [7] => 20804 [8] => 24553 [9] => 7886 [10] => 5576 [11] => 5732 [12] => 16848 [13] => 5567 [14] => 20771 [15] => 7284 [16] => 7524 [17] => 6672 )