สินค้าหมด

250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8184' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15178,6085,9965,10355,4537,8180,22151,8342,5843,23907,9113,10929,10663,5292,17750,4501,7884,10186 Array ( [0] => 15178 [1] => 6085 [2] => 9965 [3] => 10355 [4] => 4537 [5] => 8180 [6] => 22151 [7] => 8342 [8] => 5843 [9] => 23907 [10] => 9113 [11] => 10929 [12] => 10663 [13] => 5292 [14] => 17750 [15] => 4501 [16] => 7884 [17] => 10186 )