สินค้าเหลือน้อย

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8169' and ( pcharacter='177' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8351,8355,5851,4017,6117,17193,5026,4018,5028,5273,17192,17190,18071,17191 Array ( [0] => 8351 [1] => 8355 [2] => 5851 [3] => 4017 [4] => 6117 [5] => 17193 [6] => 5026 [7] => 4018 [8] => 5028 [9] => 5273 [10] => 17192 [11] => 17190 [12] => 18071 [13] => 17191 )