สินค้าเหลือน้อย

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8169' and ( pcharacter='177' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8351,4017,18071,5026,17190,5273,8355,17192,17191,4018,5028,5851,6117,17193 Array ( [0] => 8351 [1] => 4017 [2] => 18071 [3] => 5026 [4] => 17190 [5] => 5273 [6] => 8355 [7] => 17192 [8] => 17191 [9] => 4018 [10] => 5028 [11] => 5851 [12] => 6117 [13] => 17193 )