สินค้าเหลือน้อย

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8169' and ( pcharacter='177' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17191,17193,17190,5273,8355,4017,6117,17192,5851,5028,8351,5026,4018 Array ( [0] => 17191 [1] => 17193 [2] => 17190 [3] => 5273 [4] => 8355 [5] => 4017 [6] => 6117 [7] => 17192 [8] => 5851 [9] => 5028 [10] => 8351 [11] => 5026 [12] => 4018 )