สินค้าหมด

1,000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'8166' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21546,10608,4747,9819,6393,4395,17183,20568,16975,12988,19946,2179,2216,18331,18,23534,22664,1835 Array ( [0] => 21546 [1] => 10608 [2] => 4747 [3] => 9819 [4] => 6393 [5] => 4395 [6] => 17183 [7] => 20568 [8] => 16975 [9] => 12988 [10] => 19946 [11] => 2179 [12] => 2216 [13] => 18331 [14] => 18 [15] => 23534 [16] => 22664 [17] => 1835 )