สินค้าหมด

1,000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'8166' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20982,22485,16321,24364,13941,14926,17142,23760,18651,5008,10534,13555,13890,18717,18766,22905,8865,8023 Array ( [0] => 20982 [1] => 22485 [2] => 16321 [3] => 24364 [4] => 13941 [5] => 14926 [6] => 17142 [7] => 23760 [8] => 18651 [9] => 5008 [10] => 10534 [11] => 13555 [12] => 13890 [13] => 18717 [14] => 18766 [15] => 22905 [16] => 8865 [17] => 8023 )