สินค้าหมด

1,000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'8166' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24985,9581,18827,10436,13545,1829,12437,1797,75,24002,24110,21734,124,14958,19826,8881,24474,13884 Array ( [0] => 24985 [1] => 9581 [2] => 18827 [3] => 10436 [4] => 13545 [5] => 1829 [6] => 12437 [7] => 1797 [8] => 75 [9] => 24002 [10] => 24110 [11] => 21734 [12] => 124 [13] => 14958 [14] => 19826 [15] => 8881 [16] => 24474 [17] => 13884 )