สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8127' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10956,17146,6092,21037,3446,16858,10386,15197,21076,21030,7020,15613,8203,20772,15592,11181,8084,9953 Array ( [0] => 10956 [1] => 17146 [2] => 6092 [3] => 21037 [4] => 3446 [5] => 16858 [6] => 10386 [7] => 15197 [8] => 21076 [9] => 21030 [10] => 7020 [11] => 15613 [12] => 8203 [13] => 20772 [14] => 15592 [15] => 11181 [16] => 8084 [17] => 9953 )