สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8127' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5567,7943,9807,22602,4936,12115,15206,10630,7003,7037,21054,7036,19716,15528,16837,5740,21450,7035 Array ( [0] => 5567 [1] => 7943 [2] => 9807 [3] => 22602 [4] => 4936 [5] => 12115 [6] => 15206 [7] => 10630 [8] => 7003 [9] => 7037 [10] => 21054 [11] => 7036 [12] => 19716 [13] => 15528 [14] => 16837 [15] => 5740 [16] => 21450 [17] => 7035 )