สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8127' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8228,8449,10418,15244,15240,4502,10412,14050,5573,10281,8597,24404,17588,23227,22759,24559,23121,11193 Array ( [0] => 8228 [1] => 8449 [2] => 10418 [3] => 15244 [4] => 15240 [5] => 4502 [6] => 10412 [7] => 14050 [8] => 5573 [9] => 10281 [10] => 8597 [11] => 24404 [12] => 17588 [13] => 23227 [14] => 22759 [15] => 24559 [16] => 23121 [17] => 11193 )