สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8127' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18695,9358,15213,22508,5285,10386,4511,11478,22780,4499,19715,16458,5296,7261,12937,16817,14049,8228 Array ( [0] => 18695 [1] => 9358 [2] => 15213 [3] => 22508 [4] => 5285 [5] => 10386 [6] => 4511 [7] => 11478 [8] => 22780 [9] => 4499 [10] => 19715 [11] => 16458 [12] => 5296 [13] => 7261 [14] => 12937 [15] => 16817 [16] => 14049 [17] => 8228 )