สินค้าเหลือน้อย

399 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8126' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5121,16970,16208,2216,17509,5012,8007,9331,10607,9333,2201,14497,1845,17502,18717,22681,14517,2184 Array ( [0] => 5121 [1] => 16970 [2] => 16208 [3] => 2216 [4] => 17509 [5] => 5012 [6] => 8007 [7] => 9331 [8] => 10607 [9] => 9333 [10] => 2201 [11] => 14497 [12] => 1845 [13] => 17502 [14] => 18717 [15] => 22681 [16] => 14517 [17] => 2184 )