สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8112' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4888,8183,7024,11366,11475,23123,9990,4936,11187,15193,15238,22151,16834,17157,18691,4933,7518,10198 Array ( [0] => 4888 [1] => 8183 [2] => 7024 [3] => 11366 [4] => 11475 [5] => 23123 [6] => 9990 [7] => 4936 [8] => 11187 [9] => 15193 [10] => 15238 [11] => 22151 [12] => 16834 [13] => 17157 [14] => 18691 [15] => 4933 [16] => 7518 [17] => 10198 )