สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8112' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16820,12114,11478,21453,8070,10392,10961,8442,9358,10962,15550,20925,7522,10960,7295,7562,12118,21032 Array ( [0] => 16820 [1] => 12114 [2] => 11478 [3] => 21453 [4] => 8070 [5] => 10392 [6] => 10961 [7] => 8442 [8] => 9358 [9] => 10962 [10] => 15550 [11] => 20925 [12] => 7522 [13] => 10960 [14] => 7295 [15] => 7562 [16] => 12118 [17] => 21032 )