สินค้าหมด

70 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8107' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8340,10352,21058,25068,8531,20196,7497,16854,20805,25070,10435,6747,13983,3604,18338,17573,5727,5288 Array ( [0] => 8340 [1] => 10352 [2] => 21058 [3] => 25068 [4] => 8531 [5] => 20196 [6] => 7497 [7] => 16854 [8] => 20805 [9] => 25070 [10] => 10435 [11] => 6747 [12] => 13983 [13] => 3604 [14] => 18338 [15] => 17573 [16] => 5727 [17] => 5288 )