สินค้าหมด

70 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8107' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16828,8060,7882,24080,8597,4880,17753,23123,20080,8534,10798,15593,16467,21450,21204,7528,4878,5572 Array ( [0] => 16828 [1] => 8060 [2] => 7882 [3] => 24080 [4] => 8597 [5] => 4880 [6] => 17753 [7] => 23123 [8] => 20080 [9] => 8534 [10] => 10798 [11] => 15593 [12] => 16467 [13] => 21450 [14] => 21204 [15] => 7528 [16] => 4878 [17] => 5572 )