สินค้าหมด

1,800 BAHT

1 box = 30 packs

/
q select pid from dex_product where pid<>'8106' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8440,18684,23219,15205,20784,11179,8212,7296,11478,12341,15237,8179,23197,9801,16841,10656,16837,14189 Array ( [0] => 8440 [1] => 18684 [2] => 23219 [3] => 15205 [4] => 20784 [5] => 11179 [6] => 8212 [7] => 7296 [8] => 11478 [9] => 12341 [10] => 15237 [11] => 8179 [12] => 23197 [13] => 9801 [14] => 16841 [15] => 10656 [16] => 16837 [17] => 14189 )