สินค้าหมด

1,800 BAHT

1 box = 30 packs

/
q select pid from dex_product where pid<>'8106' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10180,7021,6437,21416,7529,15209,12343,6084,21439,7519,6967,8532,10085,7018,16466,8202,10409,8221 Array ( [0] => 10180 [1] => 7021 [2] => 6437 [3] => 21416 [4] => 7529 [5] => 15209 [6] => 12343 [7] => 6084 [8] => 21439 [9] => 7519 [10] => 6967 [11] => 8532 [12] => 10085 [13] => 7018 [14] => 16466 [15] => 8202 [16] => 10409 [17] => 8221 )