สินค้าหมด

1,800 BAHT

1 box = 30 packs

/
q select pid from dex_product where pid<>'8106' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3898,13844,21082,5498,20797,4522,12307,7884,11190,9396,15238,15236,18691,8078,19650,15196,5285,11366 Array ( [0] => 3898 [1] => 13844 [2] => 21082 [3] => 5498 [4] => 20797 [5] => 4522 [6] => 12307 [7] => 7884 [8] => 11190 [9] => 9396 [10] => 15238 [11] => 15236 [12] => 18691 [13] => 8078 [14] => 19650 [15] => 15196 [16] => 5285 [17] => 11366 )