สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8104' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16503,18963,4187,14549,8642,24488,19990,21794,10738,2708,6609,17311,20858,19396,15764,5682,1494,6317 Array ( [0] => 16503 [1] => 18963 [2] => 4187 [3] => 14549 [4] => 8642 [5] => 24488 [6] => 19990 [7] => 21794 [8] => 10738 [9] => 2708 [10] => 6609 [11] => 17311 [12] => 20858 [13] => 19396 [14] => 15764 [15] => 5682 [16] => 1494 [17] => 6317 )