สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8103' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17272,11924,20888,3351,21562,4374,2915,21216,703,20504,23364,11336,2194,15438,15443,22388,12601,15441 Array ( [0] => 17272 [1] => 11924 [2] => 20888 [3] => 3351 [4] => 21562 [5] => 4374 [6] => 2915 [7] => 21216 [8] => 703 [9] => 20504 [10] => 23364 [11] => 11336 [12] => 2194 [13] => 15438 [14] => 15443 [15] => 22388 [16] => 12601 [17] => 15441 )