สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8103' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8912,8099,20888,5144,20884,12884,2147,7492,10381,5460,2906,13488,22364,12447,22478,21210,12594,14120 Array ( [0] => 8912 [1] => 8099 [2] => 20888 [3] => 5144 [4] => 20884 [5] => 12884 [6] => 2147 [7] => 7492 [8] => 10381 [9] => 5460 [10] => 2906 [11] => 13488 [12] => 22364 [13] => 12447 [14] => 22478 [15] => 21210 [16] => 12594 [17] => 14120 )