สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8103' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21212,20884,16044,13819,16042,12602,6887,11126,21520,11741,18624,18621,1202,18337,18663,12594,3980,17274 Array ( [0] => 21212 [1] => 20884 [2] => 16044 [3] => 13819 [4] => 16042 [5] => 12602 [6] => 6887 [7] => 11126 [8] => 21520 [9] => 11741 [10] => 18624 [11] => 18621 [12] => 1202 [13] => 18337 [14] => 18663 [15] => 12594 [16] => 3980 [17] => 17274 )