สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8102' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17276,11126,5603,1696,3323,12593,3567,2915,6161,13490,3451,20889,22366,3364,20879,23946,12601,21472 Array ( [0] => 17276 [1] => 11126 [2] => 5603 [3] => 1696 [4] => 3323 [5] => 12593 [6] => 3567 [7] => 2915 [8] => 6161 [9] => 13490 [10] => 3451 [11] => 20889 [12] => 22366 [13] => 3364 [14] => 20879 [15] => 23946 [16] => 12601 [17] => 21472 )