สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8102' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5603,15502,20887,14120,16044,8103,11336,21212,3988,6606,703,23430,8100,2194,23364,23431,15438,15444 Array ( [0] => 5603 [1] => 15502 [2] => 20887 [3] => 14120 [4] => 16044 [5] => 8103 [6] => 11336 [7] => 21212 [8] => 3988 [9] => 6606 [10] => 703 [11] => 23430 [12] => 8100 [13] => 2194 [14] => 23364 [15] => 23431 [16] => 15438 [17] => 15444 )