สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8101' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18267,6308,20885,20888,4374,12447,3451,19024,22478,6873,12790,1806,23945,4376,15438,3364,7551,21212 Array ( [0] => 18267 [1] => 6308 [2] => 20885 [3] => 20888 [4] => 4374 [5] => 12447 [6] => 3451 [7] => 19024 [8] => 22478 [9] => 6873 [10] => 12790 [11] => 1806 [12] => 23945 [13] => 4376 [14] => 15438 [15] => 3364 [16] => 7551 [17] => 21212 )