สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8101' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3983,11741,18337,3807,20878,15504,15502,7550,14120,14454,4049,2147,13978,10793,11336,15468,5460,21521 Array ( [0] => 3983 [1] => 11741 [2] => 18337 [3] => 3807 [4] => 20878 [5] => 15504 [6] => 15502 [7] => 7550 [8] => 14120 [9] => 14454 [10] => 4049 [11] => 2147 [12] => 13978 [13] => 10793 [14] => 11336 [15] => 15468 [16] => 5460 [17] => 21521 )