สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8100' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10351,21220,13492,4049,4376,4065,16101,20879,3323,18267,22388,20504,12601,16635,20889,3182,17275,24150 Array ( [0] => 10351 [1] => 21220 [2] => 13492 [3] => 4049 [4] => 4376 [5] => 4065 [6] => 16101 [7] => 20879 [8] => 3323 [9] => 18267 [10] => 22388 [11] => 20504 [12] => 12601 [13] => 16635 [14] => 20889 [15] => 3182 [16] => 17275 [17] => 24150 )