สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8100' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4373,3987,21962,3988,3181,12592,21520,17268,3980,21218,13978,5823,4049,3428,22476,4375,13490,1203 Array ( [0] => 4373 [1] => 3987 [2] => 21962 [3] => 3988 [4] => 3181 [5] => 12592 [6] => 21520 [7] => 17268 [8] => 3980 [9] => 21218 [10] => 13978 [11] => 5823 [12] => 4049 [13] => 3428 [14] => 22476 [15] => 4375 [16] => 13490 [17] => 1203 )