สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8099' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6751,2808,12592,21215,12604,2061,17274,10351,6308,18624,11126,3346,15503,7223,705,2146,11741,13494 Array ( [0] => 6751 [1] => 2808 [2] => 12592 [3] => 21215 [4] => 12604 [5] => 2061 [6] => 17274 [7] => 10351 [8] => 6308 [9] => 18624 [10] => 11126 [11] => 3346 [12] => 15503 [13] => 7223 [14] => 705 [15] => 2146 [16] => 11741 [17] => 13494 )