สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8099' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12597,15503,11126,20504,13489,6161,12598,15445,9686,3422,8411,22484,22477,10793,8100,20884,21212,17275 Array ( [0] => 12597 [1] => 15503 [2] => 11126 [3] => 20504 [4] => 13489 [5] => 6161 [6] => 12598 [7] => 15445 [8] => 9686 [9] => 3422 [10] => 8411 [11] => 22484 [12] => 22477 [13] => 10793 [14] => 8100 [15] => 20884 [16] => 21212 [17] => 17275 )