สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8099' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15445,20504,3364,12595,17276,8098,10351,13819,21220,1697,22484,20881,3983,3980,17271,12598,11924,12594 Array ( [0] => 15445 [1] => 20504 [2] => 3364 [3] => 12595 [4] => 17276 [5] => 8098 [6] => 10351 [7] => 13819 [8] => 21220 [9] => 1697 [10] => 22484 [11] => 20881 [12] => 3983 [13] => 3980 [14] => 17271 [15] => 12598 [16] => 11924 [17] => 12594 )