สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8098' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12604,20882,6390,6308,5305,6161,11741,6565,17269,13489,18196,13491,13487,6606,4375,3350,2915,15443 Array ( [0] => 12604 [1] => 20882 [2] => 6390 [3] => 6308 [4] => 5305 [5] => 6161 [6] => 11741 [7] => 6565 [8] => 17269 [9] => 13489 [10] => 18196 [11] => 13491 [12] => 13487 [13] => 6606 [14] => 4375 [15] => 3350 [16] => 2915 [17] => 15443 )