สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8098' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12602,23431,20504,10382,12596,3181,22564,11224,13492,16635,7551,2906,2146,6390,3371,20888,16043,16044 Array ( [0] => 12602 [1] => 23431 [2] => 20504 [3] => 10382 [4] => 12596 [5] => 3181 [6] => 22564 [7] => 11224 [8] => 13492 [9] => 16635 [10] => 7551 [11] => 2906 [12] => 2146 [13] => 6390 [14] => 3371 [15] => 20888 [16] => 16043 [17] => 16044 )