สินค้าหมด

600 BAHT

approx. H37cm x W36cm x D11cm
approx. 2,5cm x 47cm


A very handy glow-in-the-dark tote bag! Even after the concert, this item is also very useful in everyday life.

q select pid from dex_product where pid<>'8056' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15204,10630,21551,16832,10166,8331,17753,6086,12325,20778,14022,8120,5731,23198,9357,14029,8586,12343 Array ( [0] => 15204 [1] => 10630 [2] => 21551 [3] => 16832 [4] => 10166 [5] => 8331 [6] => 17753 [7] => 6086 [8] => 12325 [9] => 20778 [10] => 14022 [11] => 8120 [12] => 5731 [13] => 23198 [14] => 9357 [15] => 14029 [16] => 8586 [17] => 12343 )