สินค้าหมด

600 BAHT

approx. H37cm x W36cm x D11cm
approx. 2,5cm x 47cm


A very handy glow-in-the-dark tote bag! Even after the concert, this item is also very useful in everyday life.

q select pid from dex_product where pid<>'8056' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4508,15225,7003,19716,10954,10168,6680,5088,7008,21415,18338,5294,6673,8062,9991,10206,7307,21184 Array ( [0] => 4508 [1] => 15225 [2] => 7003 [3] => 19716 [4] => 10954 [5] => 10168 [6] => 6680 [7] => 5088 [8] => 7008 [9] => 21415 [10] => 18338 [11] => 5294 [12] => 6673 [13] => 8062 [14] => 9991 [15] => 10206 [16] => 7307 [17] => 21184 )