มีสินค้า

297 BAHT
1050 BAHT
add to cart

ซีซั่น 5 เกาะสายรุ้ง

        ระหว่างที่เดินทางไปยังเกาะต่อไป กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางก็ได้ตืดอยู่ในหมอกสายรุ้งที่ด้านในนั้นเต็มไปด้วยซากเรือมากมาย...ที่นี่มันคือที่ไหนกันแน่

q select pid from dex_product where pid<>'8031' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1780,21728,22693,8046,2183,13852,8872,21160,1823,13785,14625,16322,12433,81,16319,9406,20340,23765 Array ( [0] => 1780 [1] => 21728 [2] => 22693 [3] => 8046 [4] => 2183 [5] => 13852 [6] => 8872 [7] => 21160 [8] => 1823 [9] => 13785 [10] => 14625 [11] => 16322 [12] => 12433 [13] => 81 [14] => 16319 [15] => 9406 [16] => 20340 [17] => 23765 )