สินค้าหมด

ที่คั่นหนังสือ

19 BAHT

ที่คั่นหนังสือpvc พิมพ์ลายสวยงาม

q select pid from dex_product where pid<>'80' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2177,4873,16194,4871,8472,8032,18583,13908,10608,9668,5008,13864,2210,4756,8876,12432,8888,13886 Array ( [0] => 2177 [1] => 4873 [2] => 16194 [3] => 4871 [4] => 8472 [5] => 8032 [6] => 18583 [7] => 13908 [8] => 10608 [9] => 9668 [10] => 5008 [11] => 13864 [12] => 2210 [13] => 4756 [14] => 8876 [15] => 12432 [16] => 8888 [17] => 13886 )