สินค้าหมด

49 BAHT
7902,7903,7904,7905,7906 q select sid 'id',sname 'name' from dex_sub_category where sactivate=1 and scategory='13' relate Array ( [0] => 7902 [1] => 7903 [2] => 7904 [3] => 7905 [4] => 7906 )