สินค้าหมด

99 BAHT
149 BAHT
7896,7897,7899,7900,7901 q select sid 'id',sname 'name' from dex_sub_category where sactivate=1 and scategory='13' relate Array ( [0] => 7896 [1] => 7897 [2] => 7899 [3] => 7900 [4] => 7901 )