สินค้าเหลือน้อย

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7870' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16873,18825,12606,12925,12093,12927,17923,10395,12608,5424,18842,16869,18828,14997,18630,7824,20320,6826 Array ( [0] => 16873 [1] => 18825 [2] => 12606 [3] => 12925 [4] => 12093 [5] => 12927 [6] => 17923 [7] => 10395 [8] => 12608 [9] => 5424 [10] => 18842 [11] => 16869 [12] => 18828 [13] => 14997 [14] => 18630 [15] => 7824 [16] => 20320 [17] => 6826 )