สินค้าเหลือน้อย

1,080 BAHT
1350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7857' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8546,10546,6827,11167,18726,8504,13054,8477,6436,5874,6142,6112,5724,6292,20041,5725,11025,11028 Array ( [0] => 8546 [1] => 10546 [2] => 6827 [3] => 11167 [4] => 18726 [5] => 8504 [6] => 13054 [7] => 8477 [8] => 6436 [9] => 5874 [10] => 6142 [11] => 6112 [12] => 5724 [13] => 6292 [14] => 20041 [15] => 5725 [16] => 11025 [17] => 11028 )