สินค้าเหลือน้อย

1,080 BAHT
1350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7857' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7210,5723,6945,5554,6056,6111,6292,22811,6949,7323,6293,13054,11168,5558,21506,7208,20040,22976 Array ( [0] => 7210 [1] => 5723 [2] => 6945 [3] => 5554 [4] => 6056 [5] => 6111 [6] => 6292 [7] => 22811 [8] => 6949 [9] => 7323 [10] => 6293 [11] => 13054 [12] => 11168 [13] => 5558 [14] => 21506 [15] => 7208 [16] => 20040 [17] => 22976 )