สินค้าเหลือน้อย

1,080 BAHT
1350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7857' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20832,21222,5724,22816,11167,5559,11168,18113,5723,13054,7358,6144,6949,6436,6866,22811,5558,18726 Array ( [0] => 20832 [1] => 21222 [2] => 5724 [3] => 22816 [4] => 11167 [5] => 5559 [6] => 11168 [7] => 18113 [8] => 5723 [9] => 13054 [10] => 7358 [11] => 6144 [12] => 6949 [13] => 6436 [14] => 6866 [15] => 22811 [16] => 5558 [17] => 18726 )