สินค้าเหลือน้อย

1,080 BAHT
1350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7857' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12052,6899,18726,10367,7210,7358,22816,11011,6691,23296,5692,6436,6693,11025,11168,20041,7323,7356 Array ( [0] => 12052 [1] => 6899 [2] => 18726 [3] => 10367 [4] => 7210 [5] => 7358 [6] => 22816 [7] => 11011 [8] => 6691 [9] => 23296 [10] => 5692 [11] => 6436 [12] => 6693 [13] => 11025 [14] => 11168 [15] => 20041 [16] => 7323 [17] => 7356 )