สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7853' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18300,20397,10057,19820,20580,22694,17121,24112,20567,1792,21730,11720,9428,2198,11727,13959,23345,5010 Array ( [0] => 18300 [1] => 20397 [2] => 10057 [3] => 19820 [4] => 20580 [5] => 22694 [6] => 17121 [7] => 24112 [8] => 20567 [9] => 1792 [10] => 21730 [11] => 11720 [12] => 9428 [13] => 2198 [14] => 11727 [15] => 13959 [16] => 23345 [17] => 5010 )