สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7847' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20081,6676,14045,10645,12109,7018,7002,20779,12901,17577,21463,20916,4532,12114,11472,21417,7009,8448 Array ( [0] => 20081 [1] => 6676 [2] => 14045 [3] => 10645 [4] => 12109 [5] => 7018 [6] => 7002 [7] => 20779 [8] => 12901 [9] => 17577 [10] => 21463 [11] => 20916 [12] => 4532 [13] => 12114 [14] => 11472 [15] => 21417 [16] => 7009 [17] => 8448 )