สินค้าเหลือน้อย

840 BAHT
1050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7837' and ( pcharacter='178' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7836,6906,6907,6904,6905,8963,7838,6903,9186 Array ( [0] => 7836 [1] => 6906 [2] => 6907 [3] => 6904 [4] => 6905 [5] => 8963 [6] => 7838 [7] => 6903 [8] => 9186 )