สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7832' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6565,15444,24261,20883,5338,7551,22477,13488,13492,3364,13978,13495,3182,12603,12597,13618,12595,22364 Array ( [0] => 6565 [1] => 15444 [2] => 24261 [3] => 20883 [4] => 5338 [5] => 7551 [6] => 22477 [7] => 13488 [8] => 13492 [9] => 3364 [10] => 13978 [11] => 13495 [12] => 3182 [13] => 12603 [14] => 12597 [15] => 13618 [16] => 12595 [17] => 22364 )