สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7832' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15445,10351,13978,6161,18624,16501,22363,7550,1202,10793,17269,20878,16101,20880,3451,12603,2061,15502 Array ( [0] => 15445 [1] => 10351 [2] => 13978 [3] => 6161 [4] => 18624 [5] => 16501 [6] => 22363 [7] => 7550 [8] => 1202 [9] => 10793 [10] => 17269 [11] => 20878 [12] => 16101 [13] => 20880 [14] => 3451 [15] => 12603 [16] => 2061 [17] => 15502 )