สินค้าเหลือน้อย

399 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7831' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3186,16066,12621,18642,7871,4047,18637,8794,18485,12352,8795,8793,17917,8706,12609,16864,2485,12616 Array ( [0] => 3186 [1] => 16066 [2] => 12621 [3] => 18642 [4] => 7871 [5] => 4047 [6] => 18637 [7] => 8794 [8] => 18485 [9] => 12352 [10] => 8795 [11] => 8793 [12] => 17917 [13] => 8706 [14] => 12609 [15] => 16864 [16] => 2485 [17] => 12616 )