สินค้าเหลือน้อย

1,900 BAHT
2400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7800' and ( pcharacter='94' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14219,5137,24899,11000,8430,8945,11780,8168,6831,24900,11897,24224,8429,6942,13058,14221,5134,24897 Array ( [0] => 14219 [1] => 5137 [2] => 24899 [3] => 11000 [4] => 8430 [5] => 8945 [6] => 11780 [7] => 8168 [8] => 6831 [9] => 24900 [10] => 11897 [11] => 24224 [12] => 8429 [13] => 6942 [14] => 13058 [15] => 14221 [16] => 5134 [17] => 24897 )