สินค้าเหลือน้อย

3,100 BAHT
3900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7796' and ( pcharacter='94' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7458,8429,7802,5138,5136,10237,14219,8508,21375,11898,14221,5068,5135,6942,11780,10079,8168,14215 Array ( [0] => 7458 [1] => 8429 [2] => 7802 [3] => 5138 [4] => 5136 [5] => 10237 [6] => 14219 [7] => 8508 [8] => 21375 [9] => 11898 [10] => 14221 [11] => 5068 [12] => 5135 [13] => 6942 [14] => 11780 [15] => 10079 [16] => 8168 [17] => 14215 )