สินค้าหมด

3,100 BAHT
3900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7796' and ( pcharacter='94' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5135,4881,8430,6942,8168,12840,5134,8305,17185,10079,5522,14220,11927,5138,6108,14218,14215,16161 Array ( [0] => 5135 [1] => 4881 [2] => 8430 [3] => 6942 [4] => 8168 [5] => 12840 [6] => 5134 [7] => 8305 [8] => 17185 [9] => 10079 [10] => 5522 [11] => 14220 [12] => 11927 [13] => 5138 [14] => 6108 [15] => 14218 [16] => 14215 [17] => 16161 )