สินค้าเหลือน้อย

3,300 BAHT
4100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7793' and ( pcharacter='76' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,443,13651,6047,7613,7573,6265,7604,445,604,7612,446,7624,6046,7598,602,7625,6034,7606 Array ( [0] => 443 [1] => 13651 [2] => 6047 [3] => 7613 [4] => 7573 [5] => 6265 [6] => 7604 [7] => 445 [8] => 604 [9] => 7612 [10] => 446 [11] => 7624 [12] => 6046 [13] => 7598 [14] => 602 [15] => 7625 [16] => 6034 [17] => 7606 )