สินค้าหมด

1,900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7779' and ( pcharacter='86' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2301,24933,24797,2303,2304,2300,18722,8951,2305,24009,2302,21401,22840,22843 Array ( [0] => 2301 [1] => 24933 [2] => 24797 [3] => 2303 [4] => 2304 [5] => 2300 [6] => 18722 [7] => 8951 [8] => 2305 [9] => 24009 [10] => 2302 [11] => 21401 [12] => 22840 [13] => 22843 )