สินค้าหมด

1,900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7779' and ( pcharacter='86' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22840,18722,2301,8951,2304,2300,2303,22843,2305,2302,21401 Array ( [0] => 22840 [1] => 18722 [2] => 2301 [3] => 8951 [4] => 2304 [5] => 2300 [6] => 2303 [7] => 22843 [8] => 2305 [9] => 2302 [10] => 21401 )