สินค้าเหลือน้อย

9,500 BAHT
11800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7766' and ( pcharacter='159' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8843,7774,13519,4551,16452,13525,14646,13518,16453,13698,8842,15832,13530,13261,11464,20011,13527,4548 Array ( [0] => 8843 [1] => 7774 [2] => 13519 [3] => 4551 [4] => 16452 [5] => 13525 [6] => 14646 [7] => 13518 [8] => 16453 [9] => 13698 [10] => 8842 [11] => 15832 [12] => 13530 [13] => 13261 [14] => 11464 [15] => 20011 [16] => 13527 [17] => 4548 )