สินค้าเหลือน้อย

9,500 BAHT
11800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'7766' and ( pcharacter='159' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13519,15883,13530,17661,23560,14646,20010,13586,13699,20011,14582,13700,8843,18586,7774,13528,11464,4553 Array ( [0] => 13519 [1] => 15883 [2] => 13530 [3] => 17661 [4] => 23560 [5] => 14646 [6] => 20010 [7] => 13586 [8] => 13699 [9] => 20011 [10] => 14582 [11] => 13700 [12] => 8843 [13] => 18586 [14] => 7774 [15] => 13528 [16] => 11464 [17] => 4553 )