สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7725' and ( pcharacter='58' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1967,1721,1722,7724,1968 Array ( [0] => 1967 [1] => 1721 [2] => 1722 [3] => 7724 [4] => 1968 )