สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7725' and ( pcharacter='58' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1968,1721,1722,1967,8020,7724 Array ( [0] => 1968 [1] => 1721 [2] => 1722 [3] => 1967 [4] => 8020 [5] => 7724 )