สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7724' and ( pcharacter='58' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8020,7725,1968,1721,1967,1722 Array ( [0] => 8020 [1] => 7725 [2] => 1968 [3] => 1721 [4] => 1967 [5] => 1722 )