สินค้าหมด

99 BAHT
200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'7661' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24074,24604,4725,599,2776,1255,23894,1889,1973,24655,2769,4605,1285,3544,1230,24201,22972,24653 Array ( [0] => 24074 [1] => 24604 [2] => 4725 [3] => 599 [4] => 2776 [5] => 1255 [6] => 23894 [7] => 1889 [8] => 1973 [9] => 24655 [10] => 2769 [11] => 4605 [12] => 1285 [13] => 3544 [14] => 1230 [15] => 24201 [16] => 22972 [17] => 24653 )